Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 21 czerwca 2024 roku (piątek) o godzinie 9:15 przed budynkiem Zespołu. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, na Hali sportowej. Indywidualne spotkania uczniów z wychowawcami odbędą się w klasach. Początek odwożenia planowany jest na godzinę 11:00. Serdecznie zapraszamy!Czytaj więcej

Szanowni Państwo, Związek Młodzieży Wiejskiej przesyła ofertę wypoczynku letniego w formie wyjazdowej dla dzieci z terenu województwa podlaskiego, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura,Czytaj więcej

Zbieramy makulaturę w ramach konkursu ekologicznego: ” Promocja postaw ekologicznych i prawidłowa segregacja odpadów” Akcja skierowana jest do  uczniów klas I-VIII SP w Nurcu-Stacji i dzieci przedszkola Zbiórka obejmuje:  papier i tekturę  tj. gazety, kolorowe czasopisma, książki, zeszyty, papier, kartony i tekturę. Nie przynosimy: opakowań z domieszką innych tworzyw (np.kartonyCzytaj więcej

W dniach 14, 15, 16 maja 2024r. odbędą się egzaminy ósmoklasistów. W związku z tym uczniowie klas I – VII w tych dniach nie przychodzą do szkoły. Przedszkole Gminne będzie czynne. Dowóz dzieci we własnym zakresie.Czytaj więcej

Szanowni rodzice i opiekunowie, informujemy, że w dniach 2 i 6 maja 2024r. Przedszkole Gminne będzie zamknięte.Czytaj więcej

Rekrutacja  dzieci do Przedszkola Gminnego w Nurcu-Stacji będzie prowadzona od 1 marca do 29 marca 2024r. Wnioski należy złożyć w powyższym terminie do sekretariatu ZSP  (ul. Szkolna 6),  przekazać wychowawcom grup przedszkolnych, lub przesłać pocztą. Koperta z wnioskiem powinna być opatrzona dopiskiem „REKRUTACJA”. Lista przyjętych zostanie ogłoszona 8 kwietnia 2024r.Czytaj więcej