E-dziennik

Zapraszamy  rodziców i prawnych opiekunów do korzystania z dziennika elektronicznego.
Adres: https://j05.prymus.net/

Aby zalogować się do e-dziennika, należy:

  1. Wejść na w/w stronę logowania i wcisnąć „OK” pod wyborem szkoły.
  2. Wybrać dostawcę tożsamości  (Podlaska Platforma Edukacyjna – centralne SSO) oraz odznaczyć opcję „Zapamiętaj wybór”.
  3. Wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. (Uwaga! Aktywne są tylko loginy i hasła podane wcześniej przez wychowawców),
  4. Zaznaczyć „Panel ucznia”.
  5. W przypadku utraty hasła lub jego zmiany należy kliknąć na odsyłacz „Przypomnij hasło” i odebrać wygenerowaną przez system wiadomość wysłaną na podany wcześniej adres mailowy.

W razie problemów z logowaniem lub dostępem do e-dziennika prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.

Korzystanie z e-dziennika jest bezpłatne.

Rodzice dzięki e-dziennikowi mogą codziennie doglądać postępów dziecka w nauce, mając w ten sposób większą kontrolę nad swoimi pociechami. E-dziennik umożliwia również szybszy kontakt z nauczycielami, przekazywanie informacji nie tylko o ocenach, ale również o nieobecnościach i zachowaniu ucznia oraz o komunikatach szkolnych. Dodatkowo ułatwia informowanie rodziców o terminach wywiadówek, imprez okolicznościowych, itp.