Informacje o przedszkolu

Przedszkole mieści się w budynku szkolno – przedszkolnym przy ulicy Słonecznej 1.
Czynne w godz.: 6:50 – 16:00
Telefon: 85 657 50 09

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu:

7:00 –  8:00
Schodzenie się dzieci – swobodna działalność dzieci np.:zabawy konstrukcyjne, tematyczne, układanki i  gry stolikowe, oglądanie  książek i czasopism dla dzieci.

8:00 –   8:30
Ćwiczenia poranne /zabawa ruchowa. Czynności higieniczno –  porządkowe.

8:30 –  9:00
Śniadanie.

9:00 – 10:00
Działalność organizowana przez nauczycielkę: zajęcia  wychowawczo – dydaktyczne.

10:00 – 11:00
Spacery, zabawy i gry na świeżym powietrzu.

11:00 – 11:30
Czytanie literatury dziecięcej. Czynności higieniczno – porządkowe.

11:30 – 12:00
Obiad.

12:00 – 13:00
Swobodne zabawy dzieci w salach przedszkolnych/leżakowanie.

13:00 – 13:45
Praca indywidualna. Zajęcia dodatkowe. Inna działalność dziecka  np. zabawy dydaktyczne, zabawy badawcze, twórczość plastyczna/leżakowanie.

13:45 – 14:00
Zabawa ruchowa. Czynności higieniczno – porządkowe.

14:00 – 14:30
Podwieczorek.

14:30 – 16:00
Rozchodzenie się dzieci – swobodna działalność dzieci np.:  zabawy konstrukcyjne, układanki i gry stolikowe.

8:00 – 13:00
Realizacja podstawy programowej.