Kolonie wakacyjne 2024r.

Szanowni Państwo,

Związek Młodzieży Wiejskiej przesyła ofertę wypoczynku letniego w formie wyjazdowej dla dzieci z terenu województwa podlaskiego, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2024 roku jest dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1200,00 zł na każdego uczestnika.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji potencjalnie zainteresowanym rodzicom. Zapisy i informacje pod numerem telefonu: 502 643 141

lub

e-mail: zkzmw@zmw.pl 

Odpłatność uczestników:
– dzieci podlegające KRUS – 750,00 zł

– pozostałe dzieci – 1950,00 zł

Turnus I: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Janówka”, ul. Nowosolska 2c, 67-410 Sława w terminie 22-30.06.2024

Turnus II: Dom Wypoczynkowy „Małgorzata” ul. Rybkówka 9, 34-500 Zakopane termin 12-20.07.2024

Turnus II: Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy FAMA-STA (pawilon C) ul. Kołobrzeska 32, 72-330 Mrzeżyno w terminie 02-10.08.2024


Program wypoczynku:
– wycieczki turystyczno – krajoznawcze,
– zajęcia z zakresu promowania aktywności ruchowej i sportowej wśród dzieci i młodzieży, w tym zajęcia sportowo-rekreacyjne na świeżym powietrzu,
– zajęcia z zakresu promowania zdrowego żywienia oraz zdrowego trybu życia, profilaktyki uzależnień, promocji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Gospodarstwie Rolnym,
– pogadanki i konkursy z zakresu zdrowia, sportu i BHP w rolnictwie.