komunikat

Komunikat Dyrektora w sprawie ograniczenia pracy przedszkola i klas I-III SP

Komunikat Dyrektora ZSP
w Nurcu-Stacji w sprawie czasowego ograniczenia pracy  przedszkola i klas I-III SP 

W związku z podjętymi działaniami profilaktycznymi, zapobiegającymi potencjalnemu rozwojowi sytuacji epidemiologicznej wśród dzieci i pracowników ZSP, informuję co następuje.

  1. W dniach 26, 27, 28 (poniedziałek, wtorek, środa) października 2020r., w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej będą zorganizowane jedynie zajęcia opiekuńcze, dzieciom i uczniom, którym rodzice/opiekunowie nie będą mogli zapewnić opieki. Zajęcia dydaktyczne nie będą w tych dniach realizowane.
  2. W dniach  26, 27, 28 października 2020r. nie będzie również realizowane dowożenie dzieci i uczniów do przedszkola i szkoły (autobusy szkolne nie wyjadą na trasę).  
  3. Proszę Rodziców jeśli maja taką możliwość, aby w dniach 26-28 października 2020r. dzieci pozostały w domach i nie były w okresie wymienionym, posyłane do szkoły i przedszkola.    
  4. Proszę o monitorowanie Komunikatów dotyczących  pracy przedszkola, szkoły, nauki itp.  zamieszczanych na naszej stronie internetowej.  

 Dyr.  ZSP w Nurcu-Stacji  Robert Sobieszuk