komunikat

Komunikat Dyrektora ZSP w Nurcu-Stacji (30.10.2020)

Komunikat Dyrektora ZSP w Nurcu-Stacji
w sprawie organizacji  pracy przedszkola i szkoły podstawowej 2 listopada 2020r.

  1. 2 listopada (poniedziałek) 2020r. jest normalnym dniem pracy  dla przedszkola, które jest czynne w godzinach 7.00 – 16.00. Jednak tego dnia, nie będzie zorganizowanego dowozu i autobusy szkolne nie wyjadą na swoje trasy.
  2. 2 listopada 2020r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w szkole podstawowej, w tym dla uczniów klas I-III,  zgodnie z kalendarzem pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 dotyczącym Dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tym dni wolnych po odpracowaniu.      

dyr. Robert Sobieszuk