Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/22

Dyrektor ZSP w Nurcu-Stacji informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Gminnego ZSP w Nurcu-Stacji na rok szkolny 2021/2022 wszystkie zgłoszone dzieci, które osiągnęły wiek przedszkolny, zostały przyjęte do przedszkola. Postępowanie uzupełniające zostanie przeprowadzone w terminie od 23 do 30 kwietnia 2021r.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola