Żywienie – ul. Słoneczna 1

Poczynając od stycznia 2017 wpłaty za wyżywienie dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nurcu-Stacji, będą realizowane tylko i wyłącznie poprzez wpłatę na konto.

Wpłaty za żywienie dzieci w „małej szkole” (klasy I-III SP i przedszkole)

Wpłacamy na: nr. konta: 94 8071 0006 0005 2461 2000 0020

Adresując: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji ul. Szkolna 6, 17-330 Nurzec-Stacja.

W treści należy podać: – imię i nazwisko ucznia, klasę lub grupę przedszkolną (w przypadku przedszkolaków) oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

Informacja dotycząca wysokości opłaty w danym miesiącu będzie dostępna na stronie internetowej ZSP, tablicy ogłoszeń przy drzwiach stołówki i pod numerem: 85 657 54 10

Wpłat dokonujemy 1 lub 2 dnia roboczego każdego miesiąca.

Od 1 lutego 2023r. wzrosła cena stawek wyżywienia.

Odpłatność za żywienie w Szkole Podstawowej kl. I – III w czerwcu 2024r. 

 • Uczniowie: 
  Pełne obiady: 59,80 zł 
 • Nauczyciele:
  Pełne obiady: 104 zł 
 • Pracownicy:
  Pełne obiady: 104 zł

Od 1 lutego 2023r. wzrosła cena stawek wyżywienia.


Odpłatność za żywienie w
 Przedszkolu Gminnym w czerwcu 2024 r.

 • Uczniowie:
  Śniadanie + obiad: 99 zł
  Śniadanie + obiad + podwieczorek: 129 zł
 • Nauczyciele: 
  Pełne obiady: 104 zł
 • Pracownicy: 
  Pełne obiady: 104 zł