Żywienie – ul. Szkolna 6

Poczynając od stycznia 2017 wpłaty za wyżywienie dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nurcu-Stacji, będą realizowane tylko i wyłącznie poprzez wpłatę na konto.

Wpłaty za żywienie dzieci w „dużej szkole” (klasy IV-VIII SP)

Wpłacamy na: nr. konta: 18 8071 0006 0005 2461 2000 0030

Adresując: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji ul. Szkolna 6, 17-330 Nurzec-Stacja.

W treści należy podać: – imię i nazwisko ucznia, klasę ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

Informacja dotycząca wysokości opłaty w danym miesiącu będzie dostępna na stronie internetowej ZSP, tablicy ogłoszeń przy drzwiach stołówki i pod numerem: 85 657 54 10

Wpłat dokonujemy 1 lub 2 dnia roboczego każdego miesiąca.

Od 1 lutego 2023r. wzrosła cena stawek wyżywienia.

Odpłatność za żywienie w czerwcu 2024r.

  • Uczniowie  
    Pełne obiady: 65 zł
  • Nauczyciele:
    Pełne obiady: 104 zł
  • Pracownicy:
    Pełne obiady: 104 zł