OGŁOSZENIE!

Rekrutacja  dzieci do Przedszkola Gminnego w Nurcu-Stacji

będzie prowadzona od 1 marca do 29 marca 2024r.

Wnioski należy złożyć w powyższym terminie do sekretariatu ZSP  (ul. Szkolna 6),

 przekazać wychowawcom grup przedszkolnych, lub przesłać pocztą.

Koperta z wnioskiem powinna być opatrzona dopiskiem „REKRUTACJA”.

Lista przyjętych zostanie ogłoszona 8 kwietnia 2024r.

Rodzice zobowiązani są w terminie 9-12 kwietnia potwierdzić pisemnie wolę,

że dziecko będzie uczęszczało do przedszkola (oświadczenia potwierdzające wolę

rodziców, będą  dostępne u wychowawców grup oraz w sekretariacie szkoły).